Att göra

Vandringsstigar

 

Alskog har två markerade vandringsstigar:

Visne Kulturstig i Visne ängar. 2 km. Ett fikabord vid parkeringen.

Hälsoleden med start nära rastplatsen Hallute backe. 3,2 km. Flera bänkar och sittplatser längs hela vandringsturen.

 

Cykelturer

 

Alskog är med alla småvägar väldigt cykelvänlig. Tre cykeltursförslag finns framtagna och syns markerade i broschyren ”Välkommen till Alskog” och på informationstavlan vid kyrkan och hembygdsgårdens gemensamma parkering. Givetvis kan de kombineras för än längre turer.

Visneturen: 11 km Svajdeturen: 11 km Kyrkturen: 5 km

 

Fikaplatser

 

Sex förslag på fina fikaplatser finns i Alskog.

Vid Visne ängar, Liffride skeppsättningar, Hälsoleden intill Hallute backe, Gålrum och Svajde fiskeläge. Vid Gålrum kommer till våren 2015 att finnas bord som fungerar för rullstolsburna eller om man vill ha med sig egen stol. Vid Svajde fiskeläge finns också grillplatser.