Kyrkan

Alskog Kyrka

 

Alskog kyrka är en sk “klövsadelkyrka” bestående av ett högt kor, ett relativt högt torn och däremellan ett lägre långhus. Det kommer sig av att den första stenkyrkan (kan ha funnits en stavkyrka i trä tidigare) byggdes under 1100-talets senare del och blev färdigställt i mitten på 1200-talet men efter knappt 60 år, omkring år 1300, byggdes ett nytt och större kor. Detta kor byggdes nu i gotisk stil som också innebar spetsiga fönster och portaler och troligtvis var planen att också fortsätta ombyggnad av långhus och torn. Något sådant bygge kom dock aldrig till stånd, troligtvis av ekonomiska skäl, så som sista utbyggnad gjordes istället en sakristia med material från det rivna romanska koret.

 

Långhusets portal har en intressant och vacker fågelskulptur, en örn med två kroppar med vardera två ben men bara ett huvud. Porten har också en intressant detalj, en ring av smidesjärn som pryds av ett odjurshuvud som biter sig själv i svansen och på så sätt bildar ringformen.

 

Alla medeltida kyrkor hade ett skyddshelgon. Alskog kyrkas skyddshelgon tros vara S:ta Katarina. Hon förekom tidigare på flera ställen i kyrkorummet, bland annat som träskulptur och på en nu försvunnen inskrift på det forna högaltaret. Katarina av Alexandria var ett populärt skyddshelgon i hela den kristna världen. Hon levde på 300-talet och sägs ha varit en egyptisk jungfru av kunglig börd med ovanlig skönhet och vishet. Vid en disputation anordnad på beställning av den romerska kejsaren Maxentius besegrade hon i en debatt 50 filosofer! Hon lyckades till och med omvända dessa män till kristendomen … med påföljd att de brändes på bål på order av Maxentius. Katarina kastades i fängelse men som genom ett underverk räddades hon från stegling. Hon dog istället genom halshuggning… därför är svärdet och hjulet två av hennes attribut.

 

I kyrkan finns ett häfte “Alskog kyrka och bygd” som beskriver kyrkans olika inventarier. Där kan man bland annat läsa om bilderna på den medeltida dopfunten, att predikstolen troligtvis är gotlands äldsta och att glasmålningarna i korfönstret höll på att bli sålda...

 

Denna text sammanställdes genom projektet “Synliggöra Alskog 2014”

Foto: Madeleine Martin

Foto: Tommy Berglund

Foto: Madeleine Martin