Liffride Skeppsättningar

Liffride skeppsättningar

 

I socknens nordöstra barrskogsområde ligger ett stort antal överväxta fornlämningar som ett ovant öga inte uppfattar vid ett vanligt skogsbesök.

 

Mellan 2003 och 2008 gjordes dock arkeologiska utgrävningar på en av platserna, ett litet gravfält med 2 skeppsättningar och 3 runda stensättningar, som nu ligger synligt i en glänta intill skogsvägen som leder till Ardre. Skeppsättningarna daterades till 800-700 f Kr.

 

Det lilla gravfältet är på 35x20 m och den största stensättningen har 14 m i diameter. En stensatt kantkedja omger graven och i centrum syns en hällkista bestående av 4 kantställda gråstenar.

 

När Alskog Hembygdsförening 2014 genomförde Leader-projektet “Synliggöra Alskog” blev projektledarna Annika Lindh och Carin Olofsson tipsade om att två skeppsättningar skulle finnas i området. När de med arkeolog Per Widerströms hjälp hittade platsen blev de helt betagna. Mitt i den täta tallskogen låg två 16 meter långa skepp med låga tätt lagda kantstenar sida vid sida direkt på kalkstenshällen! Genast kom en känsla av att vilja sitta ner på en enkel bänk och bara känna in platsen och lyssna på vindens sus. Att en mindre info-skylt skulle berätta om platsen kändes också önskvärt. Så blev det också tack vare nästa proejkt ”Tillgängliggöra Natur- och kulturplatser i Alskog” som också snabbt gick av stapeln hösten 2014 med hjälp av entusiastiska sockenbor.

 

Koordinater till platsen är: lat/long: N 57° 21' 18,75", E 18° 40' 5,72" (WGS84)

 

Foto: Bodil Nordström

Foto: Bodil Nordström