Trojaborg

Labyrint/Trojaborg

 

Mitt emot infarten till Visne ängar, ca 400 m från kyrkan, finns en ca 150 år gammal labyrint/trojaborg.

Labyrint betyder irrgång på grekiska och är en säregen typ av fornlämning som är känd från flera kulturer och länder. På en vinkanna från ca 600 f Kr funnen i norra Italien finns en avbildad labyrint med inskriften TRVIA vilket har tolkats som den väl befästa staden Troja. Därav namnet Trojaborg eller Trojeborg.

 

I Sverige finns omkring 300 kända labyrinter, i Finland 200 och i Norge cirka 20. De flesta svenska labyrinterna ligger utmed kusterna och över hälften i Norrland. De flesta härrör från 1300-talet och framåt, ett fåtal äldre är funna invid brons- och järnåldersgravar och kan därmed vara upp till 3000 år gamla.

 

Romarna utövade ryttarlekar i labyrinternas irrgångar och på våra breddgrader tror forskarna att de tidiga labyrinterna användes vid fruktbarhetsriter. Under medeltiden användes de i Italienska och Franska katedraler för symboliska pilgrimsfärder. Från Grekland, Frankrike och Serbien finns berättelser om slingrande ringdanser i labyrintmönster fram till 1800-talet. Eftersom labyrinter ansetts ha magisk betydelse har de ofta anlagts vid fiskeplatser där det ansetts ge god fångst och vind att gå i labyrinter.

 

Det finns också berättelser från verkliga livet om hur Trojaborger användes. P A Säve, Gotlands Fornsals/Museums grundare skriver att det på 1800-talet var populärt att ”ränna Trojaborg”. Både unga och gamla sprang eller gick i dessa labyrinter och speciellt mycket folk kunde det vara från 1 maj och fram till midsommar.

 

Alskogs labyrint är anlagd på 1860-talet av folkskollärare Lindgren, alltså under just den period när det var populärt att ”ränna/springa Trojaborg. Kanske tänkte han också att det var ett bra sätt att ge skolbarnen motion, samarbetsövningar och en portion historia.

Alskog Hembygdsförening tog fram den igenväxta labyrinten i början på 1990-talet. Sedan dess har den fallit i glömska för att 2014 åter få nytt liv genom projektet “Synliggöra Alskog. Kanske kan det återigen bli populärt att ”ränna Trojaborg” för både ung och gammal i Alskog.

Labyrinten/trojaborgen är 18 meter i diameter och ingången ligger i SV.

 

Du kan gå från Gamla skolans informationsskylt, 150 meter mot Ljugarn går en liten väg in på höger sida, följ den ca 150 meter och du står vid trojaborgens infoskylt. Spring lite i trojaborgen och hjälp till att hålla den öppen!