Visne Ängar

Visne ängar

 

Att ta en promenad längs den 2 km långa kulturstigen i änget är en lisa för själen. Här vandrar du bland ekträd och stora enesbuskar genom ett stort fornlämningsområde med husgrunder, stenvastar och gravar från äldre järnålder (500 f Kr - 500 e Kr).

 

På våren täcks marken av blåsippor, vitsippor och lite senare gullvivor och orkidéer såsom S:t Pers nycklar och Adam och Eva.

I en bäckfåra syns slipskåror i den fasta hällen. Slipskåror återfinns vid vattendrag över hela ön men ingen har ännu med säkerhet kunnat fastställa deras syfte och till vad de använts.

 

I ängets norra del finns huslämningar efter en ödelagd medeltida gård. Liknande husgrunder finns ocskå vid angränsande Fjäle ängar i Ala. Enligt folksägen ska det ha funnits två socknar mellan Ala och Alskog, Fjäle och Visne, som utplånades under digerdöden. Kanske är det dessa två medeltida gårdar som menas.

 

Att många njuter av platsen märks av texterna man kan läsa i ängets gästbok. Vad sägs om denna: “En underbart vacker och rofylld plats. Cyklar gärna hit innan solen går ner, sippar lite rosévin och bara njuter. De e livskvalitet de!”

 

Denna text sammanställdes 2014 när Alskog Hembygdsförening genomförde projektet “Synliggöra Alskog”

Foto: Tommy Berglund