Hembygdsföreningen

 

 

 

Alskogs Hembygdsförening

 

Hembygdsföreningen äger Alskogs gamla skola. Man anordnar trivselkvällar för medlemmarna, vandringar i socknen och en del andra aktiviteter.

 

Hembygdsföreningens styrelse:

 

Ordförande:

Allan Pettersson tfn 0498-491490

 

Ledamöter:

Håkan Jakobsson

Goy Nilsson

Elisabeth Mattsarve-Molin tfn 0498-493165

Jan Martin

Jane Bergström

Niklas Jakobsson

 

Suppleanter:

Berit Hallgren

Ingvar Jakobsson

 

Foto: Bodil Nordström

Alskog Hembygdsförening startade 1 mars 1990.

 

Fd skolan intill kyrkan köptes in och är nu socknens samlingsplats. Undervåningen kan hyras för både möten och fester. Övervåningen restaureras under hösten 2014 och ska sedan hyras ut till Region Gotlands hemtjänst som arbetar i området.

 

Hembygdsföreningen anordnar trivselkvällar, sockenvandringar mm. Vill du bli medlem och stödja föreningens arbete så är årsavgiften 150 kr per person. Den sätter du in på bg 482-061. Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen.